Färg - slamfärg, linoljefärg och linoljeboxfärg

Olika slamfärgskulörer


Allt material måste ytbehandlas för att skyddas. För trä finns flera alternativ. På mindre krävande ytor invändigt kan det vara tillräckligt med en olja ev. med lite färgpigment så att man får en laserad yta. På ytterfasader, fönster, dörrar och på mer krävande ytor som hästboxar bör täckande färger användas.


Slamfärg

Utvändigt på en finsågad yta har sedan flera hundra år använts slamfärg med mycket gott resultat. Slamfärgen är billig i inköp, lätt att stryka, lätt att förnya, miljövänlig och vacker. Vanligast är rött. Bruksbalken har i mer än 20 år tillverkat slamfärg i grått, gult, grönt, blått, rosa och svart. Jordfärgspigment används för att få önskad kulör.
Före ommålning behöver ytan endast borstas ren. Man slipper skrapa.


Grundmålad exaktkapad ytterpanel

Bruksbalken har en egen anläggning för att grundmåla med slamfärg. Vanligast är Falu röd, men vi erbjuder även Falusvart, Falugrå, Hörle Bruks gula samt grå. Vi grundmålar i första hand ytterpanelen till våra stall och hallbyggnader.


Linoljeboxfärg

Ett bra alternativ i hästboxar är "Bruksbalkens linoljeboxfärg".
Oljan pressas ur lin, en naturprodukt som är ofarlig för hästar.
Jordfärgspigment används för att få önskad färg. Linoljeboxfärgen är som standard gul. Den kompletteras med ett fint grus som blandas med färgen. Gruset motverkar i hög grad hästens beteende att gnaga på trä. Vår linoljeboxfärg har med framgång använts i 1000-tals boxar.

Den vita linoljefärgen rekommenderar vi som takfärg.


Leverans

Alla våra färger levereras i 10-liters burkar. En burk slamfärg räcker till ca 40 kvm och en burk linoljefärg till ca 70 kvm.
Slamfärgen säljs i första hand till våra stall- och hallköpare.
För enskilda burkar hänvisar vi till Claessons Trätjära AB eller paintpro.se

För ytterligare information läs våra varuinformationsblad och vårt målningsråd.

 

Våra slamfärger säljs av
Claessons Trätjära
Järnmalmsgatan
417 07 Göteborg        tel. 031-7114287