Hall – Teknisk information

Hallen är konstruerad enligt gällande bestämmelser Eurokod BFS 2011:10. Allt konstruktionsvirke är hållfasthetssorterat och kommer från certifierat skogsbruk.

Hallen levereras i överenskommen omfattning från komplett stomme till isolerad hall med innerväggar, fönster, dörrar/portar m.m. Leveransen sker med lastbil och kunden svarar för lossningen.

Hallen byggs i egentillverkad limträkonstruktion med treledstakstolar och limträpelare som sätts samman med exaktkapade väggreglar och takåsar.
Våra spännvidder är 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16 och 18 meter med pelarhöjd upp till 4,80 m till underkant takstol.
Önskas högre höjd är det möjligt att gjuta/mura en sockel.
Taklutningen är som standard 15 grader. Avståndet mellan takstolarna 3–6 meter beroende på spännvidd och snözon.

Det vanligaste takmaterialet är plåt, men vi erbjuder även fibercementplattor. Det är ett lämpligt tak vid djurhållning i oisolerade byggnader.
Vår specialitet för ytterväggar är granpanel 22 x 145 mm med eller utan lockläkt 22 x 45 mm. Panelen kan erbjudas grundmålad med slamfärg, vilket underlättar montage alla årstider.
Hallen kompletteras med dörrar, skjutportar, vikportar och fönster/ljusinsläpp.
Portarna kan valfritt sättas på gavlar och långsidor.

Som grundläggning kan väljas platta eller plintar.
Vi tillhandahåller ritningsunderlag, men markarbeten och plintar/platta ingår inte i offerten.

I Bruksbalkens offertpris för en halleverans ingår :
-Infästningsmaterial i plintar/platta
-Komplett stomme hållfasthetsberäknad efter aktuell snözon
-Takmaterial
-Exaktkapad ytterpanel i trä/plåt
-Exaktkapad inner- och takpanel/plåt
-Komplett regnavvattning, dörr- och fönsterbleck
-Isolering med kondens- och vindväv
-Skjutportar, vikportar, dörrar och fönster
-Beslag, skruv och spik
-Bygglovsritningar utom situationsplan
-Utförliga montageritningar med anvisningar
-Montageledare vid stomresning efter särskild överenskommelse
-Tillgång till vår telefonsupport