Stallinredning - Teknisk information

Tillsammans med Troax (världsledande på nätväggar) har vi på Bruksbalken utvecklat en unik och säker stallinredning. Rutgallret består av 5 mm tråd och 50 mm rutstorlek. En rutgallervägg löser problemen med att hästens underkäke eller hov fastnar mellan gallerstängerna eller att genomsparkning sker.

Rutgallret är testat med simulerad hästspark på SLU, Alnarp. Som referens användes en gallervägg tillverkad av en av Sveriges största boxtillverkare med rördimension 20x2 mm och cc 65 mm. Testet visade att nätväggen var 2,8 gånger starkare än gallerväggen.

Andra detaljer är testade på Troax testlaboratorium för att säkerställa att samtliga delar håller min. 200 joule (en hästbox måste klara min. 200 joule för att vara säker).

Boxfronter och boxmellanväggar kan beställas i valfri längd mellan 2 700 mm – 4 000 mm, totalhöjd 2 200 mm med en träunderdel på 1 200 mm och rutgallerhöjd på 1 000 mm.

Fronten har traditionell skjutdörr.
Höinkastet är placerat i den fasta fronten. Detta för att höinkastet då kan göras bredare och att krubban och vattenkoppen kan nås från stallgången. Hästen når ej heller eventuell täckeshängare på skjutdörren.
Som tillval kan boxfronten beställas med gångjärn, som gör hela sektionen öppningsbar.

För att skapa en lugnare miljö mellan boxarna är rutgallerlängden som standard 2200 mm i boxmellanväggen. Resterande del har träutfyllnad.

Fönsternät för vanliga fönster tillverkas också. Bågen görs av plattjärn som skruvas i vägg.

Våra stallar levereras med fönstergaller där en mittsektion kan tas bort. Fönstren är sidohängda, vilket gör det möjligt för hästen att titta ut från boxen, samtidigt som möjligheten att komma åt karm och panel begränsas.

För att förlänga hästens ättid och hindra att hästen trampar i fodret har Bruksbalken utvecklat en matreducerare med 50 mm rutstorlek och 5 mm tråd. Det har vid test visat sig vara den bästa storleken både för hö och hösilage. Matreduceraren kan antingen placeras i ett av boxens bakre hörn eller i boxfronten. Med den senare placeringen kan den fyllas på från stallgången. Matreducerare är konstruerad med samma krav på säkerhet som övriga delar. Alla ståldetaljer levereras varmgalvaniserade som standard.

Vi rekommenderar att träet behandlas med vår linoljeboxfärg – bra för träet och bra för miljön!

Bruksbalkens stallinredning – för säkerhetens skull.


 

*Alla våra järndetaljer är som standard varmgalvaniserade.

*Träet levereras obehandlat.

*Vår linoljeboxfärg är ett bra träskydd som också skyddar mot trägnagning. För ek är träolja ett tillräckligt skydd. Det ger också en mycket vacker lyster.

*Som utfyllnad kan även plastplank erbjudas.

Ritning av boxinredning