Stall - Teknisk information

Bruksstallet är konstruerat med utgångspunkt från Jordbruksverkets krav för hästhållning, kontakter med SLU och handläggare på länsstyrelserna samt erfarenheter från alla våra leveranser.
Hela produktionskedjan är kvalitésäkrad från egen konstruktionsavdelning till egen tillverkning av alla komponenter i trä och stål. Konstruktionsvirket är hållfasthetssorterat och allt trä kommer från certifierat skogsbruk.

Bruksstallet säljs i isolerat och oisolerat utförande. Eftersom isolering skyddar både mot värme och mot kyla rekommenderar vi det utförandet även för kallstall.

Bruksstallet höjd vid takfot är 2,7 m och dess totalbredd är 9,0 resp. 9,5 resp. 10,0 meter med ett boxdjup av 3 meter och med en stallgångsbredd av 2,5 resp. 3,0 resp. 3,5 meter.

Bruksstallet byggs i en egentillverkad limträkonstruktion som sätts samman med exaktkapade reglar och takåsar.
Innertaket byggs som ett parallelltak d.v.s. att det följer yttertakets lutning vars standard är 15 grader. Därigenom skapar vi möjlighet till naturlig ventilation med friskluftsintag vid ventilationsluckor och utluftning genom vår förhöjda nock. Takhöjd vid nock är 4,2 m för en bredd på 10m. För varje stall gör vi en beräkning av dess ventilationsbehov enligt Jordbruksverkets norm. Vi beräknar även stallets behov av ev. tillskottsvärme.

Standard för modulstorlekarna är 9 m², 10,5 m² eller 12 m². Vill du ha större utrymmen så kan vi tillsammans diskutera den bästa lösningen.

För att tillgodose hästens ljudkänslighet använder vi ”mjuka” material i stallet, i första hand trä.

Vår linoljeboxfärg minskar risken för gnagskador.

Hästar vill liksom människor ha ljus. Detta tillgodoses med våra 10x10 dm fönster i varje box. Fönsterna är sidohängda och öppningsbara. De skyddas av vårt skräddarsydda rutgallernät. I detta finns en sektion i mitten som enkelt kan tas bort. Därigenom kan hästen titta ut och ha kontroll över sin omgivning.

Vi har erfarenhet av att förlänga stallet med en lösdriftsavdelning alt. en fristående lösdriftshall.

Bruksstallet är ett standardiserat byggsystem som tillgodoser de flesta behoven för hästhållning. Önskas andra lösningar erbjuder vi detta med vårt byggsystem "Brukshallen". Den byggs i en fribärande träkonstruktion med upp till 18 m fri spännvidd.

I Bruksbalkens offertpris för en stalleverans ingår:

-Tryckimpregnerad syll med syllisolering
-Komplett stomme hållfasthetsberäknad efter snözon
-Exaktkapad* ytterpanel 22 x 145 mm med lockläkt 22 x 45 mm (Vid önskemål grundmålad, mot tillägg)
-Exaktkapad* vägg- och takpanel
-Yttertak m ventilerad nock enligt specifikation
-Komplett regnavvattning
-Isolering med kondens- och vindväv
-Öppningsbara, sidohängda isolerglasfönster
-Öppningsbara fönsternät i boxarna
-Reglerbara ventilationsluckor ovan alla boxar samt i spolspilta
-Dörrar enligt specifikation inkl. trycke och beslag
-Bleck till fönster, ventilationsluckor och dörrar
-Boxfronter och boxmellanväggar, enligt specifikation (intern eller extern stallinredning efter önskemål)
-Bitskydd mot box på samtliga stolpar
-Allt infästningsmaterial, beslag, skruv och spik för vår leverans

Vid order:

- Bygglovsritningar exkl situationsplan
- Underlag till Länsstyrelsens förprövning inklusive ventilationsbekräkning (krävs för 5 boxar eller fler). Ventilation ingår i offerten!
- Utförliga montageritningar med anvisningar för snabbt och smidigt montage
- Ritningsunderlag till grundplattan
- Tillgång till vår telefonsupport. Montageledare option mot tillägg.

Tillkommande kostnader, som ej ingår, är markarbeten, betongplatta, el, vvs och målarfärg.